Jong Talent Concours Maassluis editie 2021

De 62e editie van het Jong Talent Concours, die gepland was in februari 2021, zal helaas niet doorgaan. De voortdurende onzekerheden vanwege de corona-pandemie maken het heel lastig om te voorspellen of het bij alle beperkingen mogelijk is om het concours te organiseren op de manier zoals wij dat zouden willen. Daarom heeft het bestuur van de Maassluise Muziekweek ervoor gekozen het eerstvolgende concours uit te stellen tot 2022. Wel onderzoeken we of er in 2021 een andere manier is om jonge musici een podium voor klassieke muziek te bieden. Als daarover meer duidelijkheid bestaat, zullen we daarover berichten. Graag houden we de band aan met de vele talentvolle jonge musici die de afgelopen jaren Maassluis hebben weten te vinden en we hopen jullie hier gauw weer te kunnen verwelkomen.