JONG TALENT CONCERT MAASSLUIS IN DE GROOTE KERK

Annulering Jong Talent Concert 19 september a.s.

Na lang wikken en wegen heeft het bestuur van Jong Talent Concours Maassluis besloten het Jong Talent Concert door laureaten van het concours 2020 op zaterdagmiddag 19 september a.s. in de Groote kerk in Maassluis niet door te laten gaan.

De ontwikkelingen en onzekerheden rond het corona-virus hebben ons tot deze stap doen besluiten. Wij verwachten dat het in de huidige omstandigheden moeilijk wordt een behoorlijk aantal toehoorders te trekken. Muziek maken voor lege kerkstoelen en banken is helemaal niet leuk. Voor de aanwezige toehoorders is het verspreid in de kerk kijken en luisteren niet echt sfeer verhogend. De verhouding tussen de kosten en de baten raken door dit alles ook onevenredig uit balans.

Alles bij elkaar heeft ons hiertoe doen besluiten. Wij hadden ons bijzonder verheugd op dit concert door deze jong talenten.

Wij hopen dat het tij in de toekomst keert en zij alsnog in Maassluis te horen zijn!